CÁC DỰ ÁN VỪA HOÀN THÀNH:
- Riviera Resort & Spa, Nha Trang, Việt Nam
- Caye Sereno, Hạ Long, Việt Nam
- Watermark, Hà Nội, Việt Nam