City Garden
TP. Hồ Chí Minh

Hồ người lớn không bờ 300 m3 và hồ trẻ em với hệ thống xử lý nước chung, hệ thống định lượng tự động, đèn LED màu xanh, gạch gốm mosaic

Citygarden children pool HCMC resize


Hồ trẻ em
Citygarden main pool HCMC resize


Hồ người lớn không bờ 300 m3