HỒ BƠI TRƯỜNG HỌC

HỒ BƠI TRƯỜNG HỌC THƯỜNG CÓ KHU VỰC CẠN CHO TRẺ EM VÀ KHU VỰC SÂU ĐỂ LUYỆN TẬP, THI ĐẤU.

French School HCMC Dist. 9 resize

Community pool Ho Tram resize frame
Truong phap (cam)