Sau khi chạy thử, H&T huấn luyên nhân viên vận hành theo tài liệu soạn thảo riêng cho từng hồ bơi/Spa do tính độc đáo của dự án. Chúng tôi cũng có dịch vụ kiểm tra, tư vấn và bảo trì sau thời gian bảo hành. Chúng tôi cung cấp và sửa chữa với các phụ tùng thay thế chính hãng.