Để lắp đặt tốt, chúng tôi bắt đầu với một bản vẽ kỹ thuật chi tiết và lựa chọn vật liệu vật tư thích hợp, đôi khi phải nhập khẩu. Với mỗi hồ bơi, mỗi spa, H&T cung cấp giải pháp kỹ thuật riêng để thiết bị và đường ống được sắp xếp tối ưu, phù hợp hiện trạng sẵn có và các hạng mục khác của dự án. Chúng tôi chú trọng đến sự tận tâm của công nhân lành nghề cũng như quy trình kiểm tra chất lượng nội bộ.