2008 – 2009

Hồ bơi quận 2, 2008
District 2, HCMC
Hồ bơi quận 2, 2009
District 2, HCMC
Hồ bơi quận 7, 2008
District 7, HCMC
Hồ bơi Củ Chi, 2009
Cu Chi
Hồ bơi Lái Thiêu, 2008
Lai Thieu - Binh Duong
Hồ bơi có thác nước quận 2, 2009
Pool with waterfall - District 2, HCMC
Sauna Hà Nội, 2008
Sauna - Ha Noi
Steambath Hà Nội, 2008
Steambath - Ha Noi