2010 – 2011

Hồ bơi quận 2, 2010 (3)
District 2, HCMC
SAMSUNG
District 2, HCMC
Hồ bơi quận 2, 2011 (2)
District 2, HCMC
Hồ bơi quận 2, 2011
District 2, HCMC
Hồ bơi quận 2, 2011
District 2, HCMC
SAMSUNG
District 2, HCMC
Steambath quận 7, 2011
Steambath - District 7, HCMC
Jacuzzi quận 7, 2011
Jacuzzi - District 7, HCMC
Hồ bơi Bình Thạnh, 2011
Binh Thanh district, HCMC
Hồ bơi Vũng Tàu, 2011
Vung Tau
Hồ bơi Vũng Tàu, 2011
Vung Tau
Thác nước Vũng Tàu, 2011
Waterfall - Vung Tau
Hồ bơi Hà Nội, 2011
Ha Noi
Hồ bơi Siem Reap, 2011
Siem Reap, Cambodia