2004 – 2005

Hồ bơi Tân Bình, 2004
Tan Binh district, HCMC
Hồ bơi quận 2, 2005
District 2, HCMC
hồ bơi quận Bình Thạnh, 2005
Binh Thanh district, HCMC
Hồbơi quận 2, 2005 (2)
District 2, HCMC