2006 – 2007

Sauna quận 1, 2006
Sauna - District 1, HCMC
Hồ bơi quận 1, 2006
District 1, HCMC
Sauna quận 2, 2007
District 2, HCMC
Hồ bơi Phú Mỹ Hưng, 2006
Phu My Hung, district 7, HCMC
Hồ bơi Phú Mỹ Hưng, 2007
Phu My Hung, district 7, HCMC
Hồ bơi Phú Mỹ Hưng, 2007 (2)
Phu My Hung, district 7, HCMC
Hồ bơi quận 9, 2006
District 9, HCMC
Sauna Phú Nhuận, 2007
Sauna - Phu Nhuan district, HCMC
Hồ bơi Phú Nhuận, 2007
Phu Nhuan district, HCMC
Hồ bơi Bình Tân, 2007
Binh Tan district, HCMC
Hồ bơi Biên Hòa, 2007
Bien Hoa
Jacuzzi Hà Nội, 2007
Jacuzzi - Ha Noi