Vui lòng tải hồ sơ năng lực bằng tiếng Anh của H&T theo link ở dưới, và liên hệ để chúng tôi gửi hồ sơ năng lực bằng tiếng Việt khi có nhu cầu.