Văn phòng ở Phnom Penh của chúng tôi chuyển tới địa chỉ: AURA CONDOMINIUM, #87 Street 63, Khan Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia