2008 – 2009

Hồ bơi quận 2, 2008
Quận 2, TP. HCM
Hồ bơi quận 2, 2009
Quân 2, TP. HCM
Hồ bơi quận 7, 2008
Quận 7, TP. HCM
Hồ bơi Củ Chi, 2009
Củ Chi
Hồ bơi Lái Thiêu, 2008
Lái Thiêu - Bình Dương
Hồ bơi có thác nước quận 2, 2009
Hồ bơi có thác nước - quận 2, TP. HCM
Sauna Hà Nội, 2008
Phòng xông hơi khô - Hà Nội
Steambath Hà Nội, 2008
Phòng xông hơi ướt - Hà Nội