City Garden
TP. Hồ Chí Minh

Hồ người lớn không bờ 300 m3 và hồ trẻ em với hệ thống xử lý nước chung, hệ thống định lượng tự động, đèn LED màu xanh, gạch gốm mosaic

Citygarden children pool HCMC resize
Hồ trẻ em
Citygarden main pool HCMC resize
Hồ người lớn không bờ 300 m3