Hồ bơi trẻ em Đại Phước Lotus
Nhơn Trạch, Đồng Nai

Hồ trẻ em sử dụng máy điện phân muối, đèn LED màu trắng ấm, gạch thủy tinh mosaic