Hồ bơi trường học
Quận 12, tp. Hồ Chính Minh

Hồ xả tràn 325 m3, sử dụng đèn halogen, lát gạch gốm, hồ được các trường học trong khu vực sử dụng cho các tiết học bơi của trẻ em