Fusion Maia
Đà Nẵng

Fusion Maia spa pool Da Nang resize frame
Hồ spa

Hồ bơi xả tràn 180 m3 sử dụng máy điện phận muối, đèn halogen, có thác nước lớn (đầu ra của thác nước rộng 1.5m; lưu lượng nước 70 m3/h) lát, đá tự nhiên

Fusion Maia main pool Da Nang resize frame
Hồ chính

Hồ bơi không bờ 440 m3 sử dụng máy điện phân muối, đèn halogen, lát đá tự nhiên

Fusion Maia villa pool Da Nang resize frame
Hồ villa

Có 90 hồ xả tràn (từ 20 m3 đến 75 m3), máy điện phân muối, đèn halogen, lát đá tự nhiên