Hyatt Regency
Đà Nẵng

Hyatt Regency Da Nang Main pool resize
Hồ chính

Hồ chính 1,900 m3 (trên diện tích 2,200 m2, dài 120m) với nhiều khu vực khác nhau, 12 vòi phun, 10 cột nước, máy điện phân muối, hệ thống định lượng độ pH tự động, đèn LED, gạch gốm mosaic

Hyatt Regency Da Nang Regency Club pool resize
Hồ Regency Club

Hồ bơi không bờ 350 m3, máy điện phân muối, hệ thống định lượng độ pH tự động, đèn LED, gạch gốm mosaic

Hyatt Regency Da Nang Condo A&B pool resize
Hồ bơi Condo A&B

Hồ bơi 350 m3 bao gồm khu vực hồ cạn cho người lớn thư giãn và khu hồ cạn trẻ em có 3 cột phun nước, máy điện phân muối, hệ thống định lượng độ pH tự động, đèn LED, gạch gốm mosaic

Hyatt Regency Da Nang Spa pool resize
Hồ Spa

Hồ spa 300 m3, máy điện phân muối, hệ thống định lượng độ pH tự động, đèn LED, gạch gốm mosaic

Hyatt Regency Da Nang Spa shallow pool resize
Hồ cạn Spa

Hồ cạn spa 150 m3 gồm nhiều hồ nhỏ, máy điện phân muối, hệ thống định lượng độ pH tự động, đèn LED, gạch gốm mosaic