La Résidence
du Tamarinier

Hồ xả tràn 110 m3, khu trẻ em được tách biệt với khu người lớn bằng một lối đi giữa hồ, đèn LED màu xanh, máy điện phân muối, lát gạch thủy tinh mosaic