Life Resort
Hội An

Hồ bơi không bờ 240m3 , bao gồm hồ chính 15m x 15m và hồ trẻ em 6m x 6m, sử dụng máy định lượng hóa chất tự động, đèn halogen, lát đá tự nhiên