Lycée Français René Descartes
Phnom Penh

Hồ bơi thi đấu dài 25m với 5 làn bơi, hệ thống xả tràn, nước muối, định lượng độ pH tự động, đèn LED, lát gạch gốm