Phố Đông Village
TP. Hố Chí Minh

Hồ xả tràn 325m3, thông với hồ trẻ em, sử dụng hệ thống định lượng tự động, đèn halogen, lát gạch mosaic