Six Senses resort
Côn Đảo

Six Senses 4 bedroom residential villa Con Dao resize frame
Hồ bơi biệt thự

4 phòng ngủ Hồ dài không bờ 95m3, sử dụng máy điện phân muối, đèn LED, lát đá mài

Six Senses hotel villa Con Dao resize
Hồ bơi villa hotel

Hồ biệt thự không bờ, sử dụng máy điện phân muối, đèn halogen, lát đá mài

Six Senses 2 & 3 bedroom residential villa Con Dao resize frame
Hồ bơi biệt thự

2 & 3 phòng ngủ Có 2 hồ: hồ dùng cửa thu nước 16m3 và hồ dài không bờ 70m3 , sử dụng máy điện phân muối, đèn halogen, lát đá mài

Six Senses main pool Con Dao resize frame
Hồ chính

Hồ chính 280 m3 hồ sử dụng máng xả tràn, máy điện phân muối, đèn LED, lát  đá mài