Tajma Sago Hotel
TP. Hồ Chí Minh

Hồ xả tràn 200 m3, sử dụng máy điện phân muối, đèn LED