The Nam Hai Resort
Hội An

The Nam Hai adult pool Hoi An resize frame
Hồ chính

Hồ bơi không bờ 1,000m3 (~ 50m x 15m), với máng xả tràn được hạ thấp 2m phía biển, sử dụng hệ thống định lượng hóa chất tự động, đèn halogen, lát đá tự nhiên

The Nam Hai lap pool Hoi An resize frame
Lap pool

Hồ bơi không bờ 250m3 (~49m x 4.3m), với vòi phun, sử dụng hệ thống định lượng hóa chất tự động, đèn halogen, lát đá tự nhiên

The Nam Hai adult pool Hoi An resize frame
Hồ người lớn

Hồ bơi không bờ 700m3 (~30m x 15m) được trang trí bằng những chiếc lu, sử dụng hệ thống định lượng hóa chất tự động, đèn halogen, lát đá tự nhiên