French school (Lycée Français)
Quận 9, TP. HCM

Nâng cấp từ hồ dùng cửa thu nước thành hồ xả tràn 375 m3, máy điện phân muối, thiết bị định lượng độ pH tự động, gạch thủy tinh mosaic