Villa Song Saigon
TP. Hồ Chí Minh

Nâng cấp hồ xả tràn 280 m3, máy điện phân muối, đèn LED màu trắng ấm, gạch mosaic thủy tinh