Liên Hệ

17974493_452399041760153_1310624506_n(1)

 

VIỆT NAM:
Công ty TNHH MTV Công nghệ H&T
Tòa nhà Tân Bình
Số 5-7 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: +84 (0)28 38448686
Mail: info@the-pool-company.com

CAMPUCHIA:
H&T Technology Pool and Spa Co., Ltd.
Aura Condominium
#87 Street 63, Khan Daun Penh
Phnom Penh, Kingdom of Cambodia
Tel: +855 23 6871215
Mail: cambodia@the-pool-company.com

MYANMAR:
Đại lý ở Myanmar: Aye's Family Co. Ltd.
Mr. Frank Schlieckau
Tel: +95 (0)9 431 38 278
A. F. L. Building
No. 92 (A, C, D), Kaba Aye Pagoda Road
Bahan Township
Yangon, Myanmar
Mail: frank@the-pool-company.com

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ email (bắt buộc)

Số điện thoại

Tiêu đề:

Thông điệp