Sự Chuyển Động Của Nước

Thác nước, màng nước, hồ bơi không bờ, vòi phun và những đài phun nước nước lớn nhỏ trong hồ...: sự chuyển động của nước sẽ làm hồ bơi thực sự trở nên sinh động